ภาษา : ไทย
  

สารทำความเย็น 

             

       

            สารทำความเย็น R-32                                  สารทำความเย็น R-134a

 

 

         

          สารทำความเย็น R407C