ภาษา : ไทย
  

อุปกรณ์งานติดตั้ง 

                                                 

            แอร์โรเทป (Aero Tape) เทปดำมีกาว                                            แอร์โรซีล (Aero Seal) 

หน้ากว้าง 50 mm (2 นิ้ว)  หนา 3 mm (1/8 นิ้ว) ความยาว 30 ฟุต           กาวสำหรับเชื่อมประสานฉนวนยาง

ราคา 150 บาท